Welkom bij Notes4You.

Welkom bij Notes4You, de notuleerservice van Hélène Claassen.

Notes4You is gespecialiseerd in objectieve verslaglegging van vergaderingen en bijeenkomsten, zoals gemeenteraadsvergaderingen, bestuursvergaderingen, conferenties en hoorzittingen.

Hélène Claassen heeft na haar studie Planologie aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen vele jaren gewerkt als beleidsmedewerker bij diverse gemeenten. Zodoende is zij goed op de hoogte van bestuurlijke besluitvormingsprocessen en ambtelijk taalgebruik. 

Daarnaast heeft zij door haar werkzaamheden voor een groot notulistenbureau ruime ervaring in het notuleren van allerlei soorten vergaderingen. Deze brede achtergrond komt de kwaliteit van de verslaglegging ten goede.